Hvis du søger en

KOGNITIV PSYKOLOG I KØBENHAVN

KOGNITIV TERAPI

Her på denne side finder du en række psykologer der arbejder med kognitiv adfærdsterapi.
Flere af disse psykologer kombinere deres terapi med f.eks. Mindfulness og Compassion fokuseret terapi.

 

Derfor er en kognitiv tilgang til problemløsning,
støtte og rådgivning i forhold til en bred vifte af psykiske vanskeligheder
som det enkelte menneske kan være præget af.

Kognitiv læring handler om indsigt i de forunderlige funktioner og mekanismer,

og ambitiøst med altid at være opdateret på den nyeste forskning inden for behandling af en bred vifte af psykologiske problemstillinger,
Ethvert menneske har sit billede,
og i de tankemønstre, der vedligeholder problemerne.

og er i høj grad det enestående element,
Du holder af kontrol
– altid tilpasset den enkeltes problemstillinger.
Andre har mere tendens til bekymring og forventning om,
Kognitiv terapi er en metode,

Psykologerne i København

Psykologerne i København
Du er nysgerrig
Du IKKE er til lange terapiforløb

en super interessant mulighed,
i København er der kort ventetid,
at det man “plejer” at tro og mene,
Psykolog i København

Al terapi har det overordnede formål,
Flere nye valgmuligheder

Kognitiv terapi er en terapiform

I disse sammenhænge kan kognitiv terapi være et godt redskab, hvor der arbejdes med tanke- og handlemønstre.
Det skyldes, at al kognitiv viden er naturligt,
således at du kan få en tid hurtigst muligt.
og som kan invalidere deres hverdag.
giver dig på een gang:
Ja, det er det hvis:
Du er meget velkommen til at kontakte klinikken,
og erstatte dem med nye mere positive
idet der vil dukke masser af nye muligheder op, som kræver nye beslutninger og prioriteringer.
I terapien tages der afsæt i konkrete situationer.
unge og voksne.
Kognitiv terapi handler først og fremmest behandling af OCD

Ethvert menneske har sit billede

Psykologerne i København

om kognitiv læring

Psykologer Aut. Psykolog .
der kan give forvrængede billeder af verden,
Indsigt
Nogle mennesker ser lyst på tilværelsen
således at du sikrer dig en effektiv og kompetent behandling.
der binder vores oplevelse af “hvad som helst” sammen.

der til stadighed kører i det menneskelige sind. At få os til at ændre opfattelse af een eller fortolkning af den verden, det møder
det møder.
Du kan læse mere om Psykolog her. I samarbejdet findes muligheder eller flere uønskede erfaringer vi gør os!
Hos Kognitiv Klinik hvis du har nogen spørgsmål eller for at booke en aftale.
Visionen er at gøre en positiv forskel for mennesker og øge livskvaliteten og trivslen for den enkelte.
Mennesker er unikke og har hver sit unikke billede af verden.
Psykologer i København er kognitiv terapi virkelig en god tilgang i forhold til børn og unge, herunder teenagere og automatiske negative antagelser.

Oversigt over psykologer

Se oversigten ved at klikke her

ER DU PSYKOLOG I KØBENHAVN?

Hvis du er psykolog og arbejder med kognitiv terapi i København og omegn så kan du komme på listen her på denne hjemmeside

Klik her for at læse mere

SPØRGSMÅL OG SVAR

Kognitiv terapi – som også er kendt som kognitiv adfærdsterapi – er en terapiform, der benyttes af rigtigt mange og psykologer.
Kognitiv terapi er evidensbaseret og forskning har vist, at denne type behandling er virksom for flere forskellige typer af psykiske sygdomme og problemer.

Kort fortalt handler kognitiv terapi om at ændre den måde, man tænker på – oftest til det mere positive og optimistiske i modsætning til et negative og selvdestruktive tankemønster.

Der er fokus på de følelser og den adfærd vi som menneske har “her og nu”, og hvordan disse i høj grad styres af vores tanker.

Klient og psykolog arbejder sammen om at identificere og se sammenhænge mellem tankerne, følelser og adfærd – og på den måde finde frem til, hvordan man kan ændrer denne til et mere positivt mindset.

Ja, en meget stor del af psykologerne i København arbejder med kognitiv terapi, bl..a fordi kognitiv terapi er evidensbaseret og en lang række forskningsresultater har vist, at kognitiv terapi er virksom over for flere forskellige typer af psykiske sygdomme og problematikker.

I København alene findes der langt over 50 psykologer der har en efteruddannelse i kognitiv terapi – og som arbejder med kognitiv terapi som primær samtalebehandling.

Compassion Focused Therapy (CFT) udspringer af det kognitive paradigme og er opbygget med elementer fra Kognitiv Adfærdsterapi og Mindfulness samt elementer fra moderne neuropsykologi, gestaltterapi, evolutionsteori,  social- og udviklingspsykologi, tilknytningsteori og humanistisk psykologi .

Compassion Focused Therapy (CFT) er målrettet mennesker med lavt selvværd og svigtende indre balance.

I CFT arbejder psykologen sammen med klienten om at få skabt den tryghed og de selvreguleringsforudsætninger, der ikke er blevet etableret igennem livet.
Psykologen hjælper altså med at få opbygget et stabilt fundament i klientens psyke. For det er først, når dette fundament er bygget, at den personlige udvikling kan ske.

Compassion Focused Therapy (CFT) fokuserer altså på at skabe medfølelse og egenomsorg hos den klient som psykologen arbejder med.

Mindfulness er en træning i at have et bevidst og åbent nærvær, som trænes gennem meditationer og øvelser. Mindfulness er en evidensbasseret metode til at styrke mental sundhed og forebygge depression.


Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT)

Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) har vist sig at kunne forebygge depression på niveau med antidepressiv medicin hos personer med tidligere depression

Mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) = Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)

KOGNITIVE PSYKOLOGER I KØBENHAVN