Psykolog Nina Dam
Bornholm

Psykolog Nina Dam har deltidspraksis i Svaneke på Bornholm. Klinikken ligger i hyggelige omgivelser i Svaneke. Her tilbyder hun individuel terapi, individuel- og gruppe-supervision, samt gruppeforløb i Mindful Self-Compassion til både klienter og fagprofessionelle.

Autoriseret kognitiv psykolog,
Specialist og Supervisor i Psykoterapi og Klinisk Psykologi

Nina Dam er autoriseret psykolog og godkendt Specialist og Supervisor i Psykoterapi og Klinisk Psykologi.
Hun praktiserer de nyeste tilgange inden for Kognitiv Adfærdsterapi, herunder Compassion-Focused-Therapy (CFT) og Acceptance-and-Commitment Therapy (ACT) og Mindful Self-Compassion (MSC), hvor der arbejdes med accept, mindfulness og livsværdier, ligesom der fokuseres på at opøve evnen til egenomsorg, selv-medfølelse og selv-beroligelse.

Terapi og behandlingsområder

Til klienter tilbyder Nina Dam målrettet behandling af stress, udbrændthed, belastningsreaktioner, depression, angst, OCD, lavt selvværd, traume og kriser, m.m. Man kan også få hjælp til selvudvikling og eksistentielle livsproblemer m.m.

Supervision

Nina Dam er godkendt supervisor i psykoterapi og tilbyder til professionelle, f.eks. psykologer, læger og andet sundhedsfagligt personale, højtkvalificeret supervision på kognitivt grundlag – inden for de nyeste retninger af kognitiv terapi (CFT, MSC, ACT). Hun tilbyder desuden foredrag og kortere kurser inden for hendes erfaringsområder.

Kurser og gruppeforløb i Mindful Self-Compassion

Nina Dam holder kurser og gruppeforløb i Mindful Self-Compassion (forkortes MSC).

MSC er et evidensbaseret træningsprogram. Forskning viser, at du med MSC bliver bedre til at håndtere modgang samt vanskelige følelser, og at MCS-træningsprogrammet har en positiv effekt på deltagernes selvværd, reducerer stress, angst og depression, samt forebygger og reducerer udbrændthed og empati-udmattelse.

Nina tilbyder desuden til fag-professionelle og sundhedspersonale supervision og undervisning i Mindful Self-Compassion med henblik på at forebygge og behandle professionel omsorgsgiver-træthed.

Kontakt psykologen

Psykolog Nina Dam – Svaneke, Bornholm

Vestergade 1,
3740 Svaneke,
Bornholm

Mobil: 30 11 33 91
Email: 

www.psykologpraksisbornholm.dk

Psykolog Nina Dam - Svaneke - Bornholm

Psykolog Nina Bornholm Neksø

 

Keywords: Kognitiv terapi, Mindfulness, Bornholm, Svaneke, Nexø, Compassion Fokuseret terapi (CFT), Rønne, Psykolog, individuel terapi, individuel- og gruppe-supervision, samt gruppeforløb i Mindful Self-Compassion
Tidligere lå klinikken på Tovet 8, 3. sal, 3730 Nexø, Bornholm

Andre psykologer der arbejder med kognitiv terapi i København